BẢNG GIÁ XE VINFAST

BẢNG GIÁ XE VINFAST FADIL

Giá xe Vinfast Fadil Phiên bản tiêu chuẩn - base
394.900.000 VNĐ
Giá xe Vinfast Fadil Phiên bản nâng cao - Plus
429.000.000 VNĐ
Giá xe Vinfast Fadil Phiên bản Cao cấp - Full
471.900.000 VNĐ

YÊU CẦU GIÁ LĂN BÁNH VINFAST FADIL 1.4L

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Giá Ba Không Fadil

TRẢ GÓP LÃI SUẤT 0% HAI NĂM ĐẦU

BẢNG GIÁ XE VINFAST LUX A2.0

Giá xe Vinfast Lux A2.0 Phiên bản tiêu chuẩn - base
1.099.000.000 VNĐ
Giá xe Vinfast Lux A2.0 Phiên bản nâng cao - Plus
1.187.000.000 VNĐ
Giá xe Vinfast Lux A2.0 Phiên bản Cao cấp - Full
1.348.700.000 VNĐ
  • Nội thất da Nappa Be hoặc Nâu
Giá xe Vinfast Lux A2.0 Phiên bản Cao cấp - Full
1.337.700.000 VNĐ
  • Nội thất da Nappa đen

YÊU CẦU GIÁ LĂN BÁNH VINFAST LUX A2.0

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Gia-ba-khong-lux-a20

TRẢ GÓP LÃI SUẤT 0% HAI NĂM ĐẦU

BẢNG GIÁ XE VINFAST LUX SA2.0

Giá xe Vinfast Lux SA2.0 Phiên bản tiêu chuẩn - base
1.530.000.000 VNĐ
Giá xe Vinfast Lux SA2.0 Phiên bản nâng cao - Plus
1.614.400.000 VNĐ
Giá xe Vinfast Lux SA2.0 Phiên bản Cao cấp - Full
1.814.400.000 VNĐ
  • Nội thất da Nappa Be hoặc Nâu
Giá xe Vinfast Lux SA2.0 Phiên bản Cao cấp - Full
1.803.400.000 VNĐ
  • Nội thất da Nappa đen

YÊU CẦU GIÁ LĂN BÁNH VINFAST LUX SA2.0

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Gia-ba-khong-lux-sa20l

TRẢ GÓP LÃI SUẤT 0% HAI NĂM ĐẦU

.