ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CHO VINFAST LUX SA2.0

Giá từ 1.580 Tỷ
=> Không chi phí khấu hao
=> Không chi phí tài chính
=> Không lãi
(Giá đã bao gồm VAT)

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CHO VINFAST LUX A2.0

Giá từ 1.129 Tỷ
=> Không chi phí khấu hao
=> Không chi phí tài chính
=> Không lãi
(Giá đã bao gồm VAT)

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CHO VINFAST FADIL

Giá từ 414.9 Triệu
=> Không chi phí khấu hao
=> Không chi phí tài chính
=> Không lãi
(Giá đã bao gồm VAT)

.
.
.
.